Rusça, Belarusça, ingilizce, Azerice tercüme, Asya ve Avropa dillerinden

yazılı çeviri

Zaten istediğiniz her dilden/dile yaptığımız ПEKTtranslate tercüme bürosundan yazılı çeviriyazılı tercümeler aşağıdakı hizmetleri kapsar: uzman rusça yazılı tercümeler, tabii ki uzman belarusça yazılı tercümeler, uzman azerice yazılı tercümeler, Asya dillerinden yazılı tercümeler, ingilizce tercümeler

senedlerin, metinlerin, bilimsel-tekniki senedlenin, websitelerin, yazışmaların, mektupların, el yazılarının, istenilen materialların

gösterilen dillere/dillerden yazılı tercümesi.
Tercüme metinlerini konrol için

yazılı çeviri siparişi

linki vasıtası ile göndere bilirsiniz.
 • Sened ve tekniki materialların tercümesi:
  Yazılı tercüme - yazıya bozu yok
  • Teknik senedler, sertifikalar, patentler;
  • Gümrük, mali, mühasebe ve banka senedleri;
  • İddia ve mahkeme senedleri;
  • Şirket kuruluşu senedleri, lisanslar, şehadetnameler, kurallar, sözleşmeler, hem tüzel şahısların sicil kaydının yapılması ve faaliyeti için gereken senedler;
  • Reklamların tercümesi: Reklam prospekleri, tabloları, levhaları, bukleleri, dosyaları, katalokları, flikerler, stikerler, vizit kartları, tebrik kartları ve b..- stil ve tasarımıları saklanması şartı ile;
  • Yabanicı vatandaşların ülkemizde buluna bilmesi, nikah kaydı, eğitim, iş veya devamlı yaşantı için yurt dışına gidenler için ve bu gibi hallerde lazım olacak özel senedler (pasaport, kimlik, şahadetname, diploma, ve başka belgeler);
  • Aynı zamanda mektupların, yazışmaların, el yazılarının, arşiv ve aile materiallarının ve b. tecümesi.
 • Zorluk derecesinden, mevzuatından asılı olmadan bilimsel-tekniki senedlenin tercümesi ve diğer yüksek uzman metinleri;
 • Edebi-sanat tercümeleri;
 • İhale (yarışmalar) yapılması için greken senedlerin hazırlanması ve tercümesi;
 • Skype-, MSN-, ICQ- gibi elektronik yazışmaların operativ tercümesi;
 • Websitelerin tercümesi

  İnformasyon Teknolojisi tecrübesi olan elemanlarımız webssite materiallarını, proqram ve Yazılı tercüme - Websitelerin optimal tercümesi teknik rehber edebiyatını veya onların gösterdiği çeşitli haberleri kullanmış olduğumuz dilden veya dile yetkili tercüme yapmaya hazırlar. Bir kaç dile tercüme (çokdilli websiteler), kaynak website esasında nümune sitesinin yığılması da mümkündür. Websitenın tercümesi sadece metnin, geçit ve düğmelerin sözbesöz tercümesi değil, aynı zamanda onun metninin arama sistemlerinin indekslemesi için optimizasyonuna da göze alır. Tercüme prosesinde anahtar kelimeler kullanılır.

  √Yazılı çeviri siparişi

Esas tercüme dilleri: uzman rusça yazılı tercümeler, hem Asya dillerinden yazılı tercümeler, kaliteli ingilizce tercümeler ve uzman azerice yazılı tercümeler ve .

Geçitler:

Tercüme hizmeti - sözlü tercümelerSözlü tecümeler İlave tercüme hizmetleriEk hizmetler Rusşa, Azerice, Ingilizce çevirilerAna sayfa