Müşterilerimize aşağıda sayılan ek hizmetler yapıyoruz:

Müşterinin rahatlığı için

Tercüme, noter tasdiği, apostil

tam hizmet takımı mevcuttur. Bubunla, eğer sened uzak yabancı ülkeden gelmişse veya yabancı devlete gidecekse, müşteri senedlerin kullanıla bilmesi amacıyla hazırlanmasını bir kaç defa çabuklaştirir. Aynı zamanda Dil eğitimi, rehber tercüman hizmeti ve yasal danışmanlık daha mevcuttur. Rusça, azerice, ingilisce kursları veya diğer yabancı dil kursları dil hizmetleri yapmaktadır.
 • Müşterinin ricası karşılığı tercümenin noter tasdiği


  Size noterde tasdik edilmiş tecüme mi Noter tasdikli tercümelerlazım? Hatta onun gerekdiğini bilmiyorsanız, noter tasdikli tecüme her zaman yurt dışından gelen vatandaşların evraklarını çeşitli devlet organlarında suna bilmesi için talep olunacağını göze alınız. İlave ücretle büromuz, senedlerinizin noterli tasdiği kaygılarını kendi üzerine alarak, Sizi kaçıla bilen rahatsızlık ve masraftan kurtarır.
 • Tercümeye apostil vurulması nedir?


  Apostil dörtsköşe şeklindeki mühür veya senede dikilen (yapıştırılan) tasdik bilgilerinden Yabancı sened tercümesinin yasallaştırılmasıoluşan kağıt olabilir ve bir devletin arazisinde düzenlenen senedin, başka devlet arazisinde kulanılmasına imkan veren uluslararası tasdik şeklidir (yasallaştırma). O senedin menşe ülkesinde yetkili devlet organı tarafından vuruluyordur. Bu yüzden başka ülkede kulanılması nazarda tutulan noter tasdikli tercümeye apostil vurulması nedir sorulmasızın, (buna yasallaştırma da deniliyor) gerekmektedir. Büromuz müşterimizin siparişi ile uzak yabancı ülkelerde kullanılacak senedleri yasallaştıra bilir. Bunun yanısıra biz Size takım şeklinde tercüme, noter tasdiği, apostil hizmeti teklifi yapabiliriz. Bu türlü senedler tam yasaldır ve istediğiniz makam tarafından kabul edilmesi garantilidir. Tercüme, sunulacak yere verilmeden once işbu hizmet takımını kullanırsanız - çok zaman kazanırsınız.
 • Yabacı dil eğitimi


  Yabacı dil eğitimiGerek yurt dışından gelen veya Belarus’ta yaşayan vatandaşlara, gerekse çeşitli makamlara, kuruluşlara, firmalara özel ve kolektif yabancı dil kursları teşkil ederiz, istenilen yabancı dilin eğitimini yaparız.
  İlk önce rus dili eğitimi ve doğu dillerinin eğitimi ve aynı zamanda belarus dili, diger dogu ve batı dilleri eğitimi göze alınıyor.Şirket Kurulurken Tercüme hizmedi Muhakkak tecrübeli özel öğretmen aranirsa, en tecrübelisi bizdedir. Kısa vakit içinde büyüklere ve çocuklara yeterli derecede irtibat seviyesinde konuşmayı öğretiriz. Yurt dışına çıkan ve ya yabancı ortaklar, temsilciler, misafirlerini kabule hazırlanan iş adamlarına ve şahıslara dersler veririz. En tecrübeli özel öğretmen Size uygun vakitte Sizi öğretmeye hazırdırdır
 • Yasal hizmetler ve tercüme


  Çeviri hizmetleri ve yasal danışmanlıkBizimle iş ortaklığı yaptığmız firmararla beraber Sizin için çeşitli yasal sorunların giderilmesinde yardım ederiz, şirket açılması/kapanması, ticari faaliyet gidişinde danışmanlık yaparız, tartışmaların çözümünde, senedler düzenlenmesinde yardımcı oluruz, Sizin menfaatınızı devlet orqanları ve özel kuruluşlar karşısında koruya biliriz. Yasal hizmetler ve tercüme, özellikle ticaretle meşgul olan veya taşınmaz emlakla ilgili faaliyetde bulunan yabancı vatandaşlar için faydalı hizmettir.
 • İstenilen dilde website tasarımı


  İstenilen website tasarımı, tercümesi ve ireli çekilmesi Websitenin tasarımı ve ireli çekilmesi Uyğun şartlarda, uzun vadeli işbirliği sözleşmesi imzalamakla, dünya dillerinden bir kaçında, veya seçdiğiniz dilde site tasarımı. Uygun bölgelerde

  çok dilli website hazırlanması ve ileri çekilmesi

  . Websiteın semantik nüvesi seçilen bölge ve dile uyğun olarak düzenleniyordur

Avropa dillerinden sözlü ve yazılı tetcümelerTercümeler sayfsına rus, türk, ingilis dili sened tetcümeleriAna sayfaya