Tərcümə:

qiymət və güzəştlər


Tərcümə üçün qiymət cədvəli

01.02.2019 tarixindən qüvvədədir (QDV tətbiq olunmur)
Ən əlverişli tərcümə qiymət və güzəştləri

Yazılı şəkildə tərcümə

Xidmət növü
Ölçü vahidi Qiymət
(ABD dolları)
Azəri, türk, Asiya dillərinəSəhifə*15.2
Rus və belarus dilləri="=12.6
Avropa dillərindən="=7.6
Nadir dillər="=50.6
Çox səhifəli mətin (10 s. başlayaraq)Səhifəsinə11.4
Böyük həcmli mətin (100-dən çox səh.)="=10.1

* Standart səhifə - təkrarsız boşluqlar daxil 1800 işarədir

Şifahi edilən tərcümə

Şəhər içində tərcüməSaat*15.2
Şəhər daxilində günlük tərcüməGün101
Şəhər xaricində tərcüməGün151.5

* Sifariş vaxtı 2 saatdan başlar

Mətn içindəki işarə sayının ən obyektiv hesablama üsulu Microsoft Word tekst redaktorunun "Statistika" funksiyasıdır. Bu funksiya hərflərin və sətir Çoban yastığı-sevir-sevmiraralarınımın ölçüsündən asılı olmayaraq mətnə daxil olan simvolların sayını, və deməli mətnin gerçək həcmini təyin etməyə imkan verir. Məhz bu səbəbdən işarə sayının hesablanmasında Microsoft Word göstərilən funksiyası istifadə olunur. Hesablamada qəbul edilən 1 səhifə А4 formatlı, hər biri 90 işarədən təşkil olan 20 sətirdən ibarətdir. Beləliklə, biz 1 səhifə dedikdə 1800 işarədən ibarət olan hazır mətn nəzərdə tutulur (tək boşluqlar da daxil). Qeyd edək ki, adətən tərcümələr ertəsi gün verilir. Günlük tərcümə norması iş günü ərzində ən çox 4 sadə sənəd (bir səhifəlik) və ya 4 standart səhifədir. Bundan çox həcmli işlərin müddəti göstərilən normalar əsas tutularaq, istirahət günləri və işin çoxluğu (məsələn, təcili işlərin olması) nəzərə alınaraq, təyin olunur. Tərcümə müddəti iş qəbul edilərkən və ya əlaqə vasitələri ilə müştəriyə bildirilir.Təcili işlər, müstərinin xahişi ilə, başqa şərtlərdə yerinə yetrilə bilər.
Müştəri xidmət qarşılığını istədiyi bankda kəsilən hesab əsasında ödəyər, hüquqi şəxslər - sazişlə öz banklarında. Hesap müştərinin xahişi üzrə tərtib edilir. Başqa şəhərdən adi və ya elektron poçtasi ilə qəbul edilmiş sifarişlər üçün ən az 40% peşin ödəmə olmalıdır. Digər hallarda müştəri sifariş qarşılığını hazır işi alarkən ödəyər. Tərcümə qiymət və güzəştləri ən aktual şəkildə bizdən öyrənilə bilər.

Tərcümə qiymətində güzəştlər vardır

"EKT Translate" tərcümə bürosu Tərcümə qiymətində güzəştlər; müştərilərinə qıvraq qiymət sistemi təklif edir. Təməl qiymət onsuz da aşağı olsa belə, edilən qiymət azalışı xüsusən xoşdur. Xidmət vahidləri olaraq yazılı tərcümələrdə standart səhifə (1800 işarə), şifahi tərcümələrdəsə saat və gün tətbiq olunur.

Daimi müştərilərə güzəşt 5 % təşkil edir. Bizim müştərilərimiz ikinci dəfə müraciət edərkən artıq daimi müştəri kateqoriyasına aid edilirlər. Əlillərə, veteranlara və fəqir müştərilərə qiymət 50% qədər yendirilir. Bu yendirim yalnız tərcümələrdə edilir və şəxsən özləri müraciət edərkən yaxud işin onlar üçün görüldüyü faktının təsdiq edildiyi halda tətbiq olunur. Güzəştlər əlavə xidmətlərə aid deyildir. Əlavə xidmətlərin qiyməti xidməti edənlər tərəfindən təyin olunur və başqa məsrəflər olur. Burada bazarlıq olmaz. Yazılı tərcümələrdə güzəştlər

Həcmi 3 lə 10 səhifə arasında olan çox səhifəli işlərə qiymətin 5% ölçüdə azalış tətbiq edilir.

Həcmi 10 səh-dən 100 səh.-yə qədər olan işlər üçün 10% və daha çox azaltma təyin olunur.

Həcmi 100 səhifəni keçən sifarişlərin qiyməti 15%-dən başlayaraq azaldılır.

Şifahi tərcümələrdə güzəşt Bir gündən çox davam edəcək şifahi tərcümə sözləşərkən 5%-dən başlayaraq güzəşt təklif edilir.
Uzun vədəli tərcümələr üçün güzəşt müqaviləyə görə təklif olunur.

Təcili işlərə qiymət əlavələri var

Əziz müstərilər bilməlidir ki, təcili iş – pullu əlavə xidmətdir. «Bu gün alınıb, bu gün görülən» işlər təcili iş sayılır. Təcili iş üçün iki qat tarif alınır. «Elə bu saat» (2 saat içində) görülər Super təcili işlər üçün üç qat ücrət tətbiq edilir. Qiymətə müştərinin razılığı alınır. Əlbət ki, hər iş təcili və ya super təcili rejimdə yerinə yetirilə bilməz. Görülə biləcək işin miqdarı mövcud normalar və tərcüməçinin cari andakı imkanı ilə təyin olunur.

Baş səhifəBaş səhifəyə