Şifahi Türk dili tərcümələri – Rus dili şifahi tərcümələri

Şifahi tərcümə növləri əsasən bunlardır: Şifahi Türk dili, rus dili tərcümələri - dünya dillərinə tərcüməardıcıl, uzaqdan və sinxron tərcümə - istədiyiniz dünya dillərinə şifahi tərcümə xidməti. Burada əvvəlcə şifahi rus dili tərcümələri, əlbəttə şifahi belarus dili tərcümələri, istəyinizlə şifahi türk dili tərcümələri, həm şifahi Asiya dilləri tərcümələri ilə yanaşi sayılan dillərə/dillərdən şifahi interaktiv tərcümələr sayıla bilər.
 • Ardıcıl tərcümə


  Ardıcıl tərcümə zamanı, natiqin danışıığında, Peşəkar tərcüməçi istədiyiniz dildən tərcümə edərtərcüməçinin onun dediklərini başqa dilə tərcümə edə bilməsi üçün lazım olan məntiqi ara verilməsi nəzərdə tutulur. Ardıcıl tərçümə tipi çox zaman rəsmi və iş danışıqları, görüşlər, müxtəlif səviyyəli dövlət orqanlarına və şəxsi cəmiyyətlərə müraciətlər və şəxsi danışıqlar vaxt tətbiq olunur.
   Tətbiq sahələri:
  • notarius yanında şifahi tərcümə, vəkil iştiraklı şifahi tərcümə, istənilən dövlət orqanında və ya şəxsi təşkilatda şifahi tərcümə;
  • Xaricilər üçün VVAQ şöbəsində nikah qeydinin tərcüməsi.

   Evlənənlərdən biri xarici vətəndaş olduqda Toyların, nikah bağlanması və VVAQ Toyların, nikah bağlanması və VVAQ qeydinin tərcüməsiqeydinin tərcüməsi, nikah mərasimlərində tərcüməçinin iştirakı məcburi olmuşdur. Xaricilərin nikah Xoşbəxt evlənənlər - nikah bağlanması və VVAQ qeydinin tərcüməsiqeydinin tərcüməsi, bununla yanaşı uşaqların sənədlərinin VVAQ qeydi qanunun tələbi olmuşdur. Bu hallara ərizə verilməsi, VVAQ orqanlarının tərtib etdiyi sənədlərin imzalanması və alınması, həmçinin uşağın doğumu haqqında, oğulluğa (qızlığa) alınması, atalığın təyin edilməsi sənədləri və s. aiddir;
  • Bələdçi tərcüman xidmətləri

   , nümayəndəliklərin müşayəti. Şəhər gəzintilərində, şəhərin görməli yerləri ilə tanışlıq üçün, şəhər kənarı səyyahətlərində, şəxsi və kollektiv gəzintilərdə Sizə təcrübəli tərcüməçi təqdim edərik;
  • danışıqlar, söhbətlər, görüşlər
  • sərgilər
  • təqdim təntənələri
  • pres-konfranslar, iclaslar, yığıncaqlar
  • brifinglər
  • seminarlar
  • gəzintilər
  • Aşağıdakı iki tərcümə çeşidini də gözdən keçirməyə dəyər:
 • Uzaqdan edilən tərcümə

  tərəflərin, telli və telsiz telefon, selektor, radio, Üzaqdan edilən tərcümə kopmüter, IPad və digər elektron əlaqə vasitələrinin sayəsində (Skype, ICQ, MSN, приложения Google, Viber və s. kimi əlavələrlə) uzaq məsafədən aparılan danışıqların tərcüməsidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, uzaqdan edilən tərcümə yalnız şifahi tərcümə növüdür deyilməsi sırf şərtidir. Heç kim uzaqdan edilən tərcümə deyərkən əlaqənin yazılı şəkildə və ya iki tərcümə növünüm bərabər istifadə edilməsi ilə aparılmasını qadağan etmir.
 • Sinxron tərcümə


 • Sinxron tərcümə natiqin nitqi ilə eyni zamanda edilir.Dünya dillərinə şifahi tərcümə
   Tətbiq sahələri:
  • beynəlxalq konfranslar
  • xarici vətəndaşlarla keçirilən məşqələlər
  • müxtəlif dilli çox saylı iştirakçıları olan tədbirlər.

  Tərcümə adətən iki və daha çox tərcüməçi tərəfindən edilir. Onlar bir-birini hər 15 dəqiqədən bir avəz edərək işləyirlər. Az saylı iştirakçı qatılan tədbirlər də sinxron tərcümə edilə bilər.

  Sinxron tərcümə üçün xüsusi avadanlıq lazımdır.

Əsas tərcümə dilləri: şifahi rus dili tərcümələri, həmçinin şifahi türk dili tərcümələri, şifahi Avropa dilləri və dünya dillərinə şifahi tərcümə.

√Şifahi tərcümə sifarişi

Keçidlər:

Yazılı tərcümə - Scripta manentYazılı tərcümələrə bax
 Əlavə xidmətlər Tərcümələrin Baş SəhifəsiBaş səhifəyə